Grote objecten / Onroerend goed

Larfjes van houtaantastende insecten (zoals houtworm, huisboktor en spinthoutkever) veroorzaken trillingen in het hout als ze daarin knagen. Deze hoogfrequente trillingen kunnen wij mensen niet horen, maar de SHR Woodworm Detector registreert ze wel.

Dergelijke ‘activiteitsmetingen’ kunnen we op afspraak ook op locatie uitvoeren. Om te kunnen meten moeten we contact maken tussen de trillingdetector en het hout: dat gaat het beste als we daar een schroef (ca. 4,5 x 20) in kunnen draaien. Daarvoor is het meestal nodig, dat het hout in het zicht zit en voor meting bereikbaar is. Soms is het mogelijk om afgetimmerd hout te meten. Voor de metingen is verder elektriciteit (220 V) nodig en een temperatuur op locatie van minimaal 10 °C.

Uit de meting met de SHR Woodworm Detector is in bijna alle gevallen te concluderen of de houtaantastende insecten actief zijn en of er iets aan gedaan moet worden.

De ‘vanaf-prijs’ is gebaseerd op ongeveer 1 uur reistijd (enkele reis vanaf Wageningen) en 2-3 metingen ter plaatse. Daar komen nog reiskosten bij (€ 0,75 per km). Schriftelijke rapportage is daar niet bij inbegrepen. Op basis van de gegevens van uw aanvraag kunnen wij u een nauwkeurigere opgave doen.