Kleine objecten

Larfjes van houtaantastende insecten (zoals houtworm, huisboktor en spinthoutkever) veroorzaken trillingen in het hout als ze daarin knagen. Deze hoogfrequente trillingen kunnen wij mensen niet horen, maar de SHR Woodworm Detector registreert ze wel.

Met een klein, transporteerbaar object kunt u op afspraak naar ons laboratorium in Wageningen komen. Daar voeren wij per object 1 of 2 metingen uit met de SHR Woodworm Detector, nadat het even rustig gestaan heeft.

Om te kunnen meten moeten we contact maken tussen de detector en uw object: dat gaat het beste als we daar een schroefje (ca. 4 x 16) in kunnen draaien. Vaak is dat zonder grote problemen mogelijk in bijvoorbeeld de achterkant van een schilderijlijst.

In plaats van een schroefje kunnen we ook gebruik maken van een klemsensor of een aanraaksensor, maar uit onderzoek weten we dat dat minder duidelijke resultaten geeft.

Na de meting met de SHR Woodworm Detector is duidelijk of de houtworm of boktor actief is en of er iets aan gedaan moet worden.