Houtonderzoek ter ondersteuning bij damwandinspecties

De kwaliteit van een damwandconstructies wordt via inspecties in kaart gebracht. Aanvullende inslagmetingen zijn meestal niet zinvol (een inslaghamer als alleen geschikt om de zachte schil (bacteriële aantasting) vast te stellen. Houtonderzoek kan hierbij wel ondersteuning geven over de reststerkte en de levensduur. Wanneer op basis van de visuele inspectie handhaving van de damwand of delen van het traject overwogen wordt kan het zinvol zijn om houtmonsters te laten onderzoeken om zo een beeld te krijgen van het verlies aan gezonde houtdikte van de damwand en de verwachte uitbreiding in de tijd. Monstername gaat over het algemeen met een proppenboor, een aanwasboor is alleen geschikt voor waterverzadigd naaldhout. De monsterhoeveelheid is afhankelijk van de aangetroffen variatie maar als vuistegel kan worden uitgegaan van ten minste één monster ruim onder water, 1/3 van het aantal monsters boven de waterlijn en 2/3 op de waterlijn.
SHR brengt voor elk monster de houtsoort, mogelijke aanwezigheid van verduurzamingsmiddel en de gezonde houtdikte in kaart. Om een uitspraak te doen over de uitbreiding van de aantasting in de tijd kunnen de resultaten afgezet worden tegen de oorspronkelijke damwanddikte en de leeftijd van de constructie.

CHECKLIST MONSTERKWALITEIT
Uitgangspunt is een boorprop door de volledige dikte van de damwand (minimale ø 15 mm). De boorprop is samenhangend en bevat de buitenzijde (waterkant) en de binnenzijde (grondkant).

CHECKLIST AAN TE LEVEREN INFORMATIE
Aan te leveren informatie: monstername (datum, plaats en straat, locatie in de damwand), dikte damwand; leeftijd object; uw projectkenmerk.

OPSTUREN MONSTERS
Stuur de monsters in water op.
Stuur op de dag van verzending een mail naar r.klaassen@shr.nl.
Monstermateriaal kan het best met Track en Trace van PostNL of per koerier aan SHR gestuurd worden.
Na ontvangst van de monsters wordt dit in een reply op deze mail bevestigd, meestal binnen 2 dagen. Is dit niet zo, neemt u dan contact op met SHR en uw verzendbedrijf.

ANALYSE EN RAPPORTAGE
In het rapport worden resultaten, interpretaties en toelichting gegeven (dikte gezond hout, houtsoort, aanwezigheid van verduurzamingsmiddel, type en mate van aantasting, oorzaak van aantasting, controle aantasting met vocht- en volumieke massa-gradiënt, uitbreiding aantasting in de komende 25 jaar). In 2024 gelden de volgende prijzen:

Kosten onderzoek 2024 (excl. BTW)

Monsterprijs inclusief rapportage
€ 192,-
Monsterprijs, bij minder dan 8 monsters
Aanvullend éénmalige rapportagekosten
€ 147,-
€ 361,-
Voorbeelden onderzoekskosten:

Project met 2 monsters
€   655,-
Project met 15 monsters
€ 3.241,-