Internal bond

De ‘Internal Bond’ van spaanplaat, OSB of MDF wordt bepaald volgens EN 319. De Internal Bond is een maat voor de kwaliteit van de verlijming. 

De sterkte loodrecht op het vak van de plaat wordt bepaald aan 8 proefstukken per plaat. Om de duurzaamheid van plaat in vochtige omstandigheden te bepalen kan de test worden voorafgegaan door een voorbehandeling in water. Er zijn bij de voorbehandeling twee opties: een kooktest volgens EN 1087-1 of een cyclische beproeving volgens EN 321. 

Bij de kooktest worden de proefstukken ondergedompeld in water dat aan de kook wordt gebracht en vervolgens nog 2 uur doorkookt. Bij de cyclische beproeving worden de proefstukken gedurende 3 weken wisselend in water ondergedompeld, bevroren en gedroogd. 

  • De test voor verificatie wordt duplo uitgevoerd en afgerond met een korte digitale rapportage en informatie of de internal bond voldoet aan de eisen.
  • Aan te leveren materiaal: minimaal 80 x 80 cm of vergelijkbaar oppervlak
  • Kosten (alle prijzen excl. BTW):
    aan geklimatiseerd materiaal: 1e product € 930,-, 2e en volgende product dat gelijktijdig wordt aangeleverd € 450,- na kooktest (EN 1087-1): 1e product € 1.150,- 2e en volgende product dat gelijktijdig wordt aangeleverd € 470,-
    na cyclische beproeving (EN 321): 1e product € 2.150,-, 2e en volgende product dat gelijktijdig wordt aangeleverd € 470,-
  • Doorlooptijd: afhankelijk van de voorbehandeling 7 werkdagen, tot 6 weken. Bij grote series in overleg.

Monstermateriaal kunt u sturen naar:
SHR
Nieuwe Kanaal 9e
6709 PA Wageningen