Boorkern zachte schil

Bij complexe of zeer oude houten funderingsconstructies isspecialistische houtexpertise gewenst bij het nemen van een houtmonster, visueleinspectie en het bepalen van de zachte schil. Het gaat hierbij veelal omhistorische panden en waterbouwkundige constructies.
Bij droog gezette funderingen voert SHR zelf het werk uit en in andere gevallenwordt samengewerkt met bijvoorbeeld duikers die onder leiding van SHR het werkuitvoeren. De monsters worden genomen met een aanwasboor en de dikte van de zachteschil van het funderingshout wordt bepaald met een hardheidsmeter (Specht). Dekosten voor monstername wordt bepaald op basis van nacalculatie en wordenverrekend met de kosten voor het heipaalhoutonderzoek.
Indien de monsters voor dateringsonderzoek zijn wordt hiervoor een specifieke prijs gegeven. 

Monsters kunt u het beste via Track en Trace van PostNL opsturen.