Funderingsonderzoek (houtonderzoek aan heipalen en langshout)

Goed funderingsonderzoek wordt uitgevoerd volgens F3O-CURnet-SBR-richtlijn “Onderzoek en beoordeling van houten paalfunderingen onder gebouwen” (downloadbaar via www.kcaf.nl). De F3O-richtlijn eist dat houtonderzoek aan heipaalmonsters tenminste wordt uitgevoerd wanneer de levensduur van een houten paalfundering moet worden ingeschat en/of wanneer er sprake is van droogstand. Wanneer alleen de staat van het hout in kaart gebracht moet worden, dan wordt via figuur 2.5 uit de richtlijn bepaald of houtonderzoek moet worden gedaan. 

Houtanalyses voor funderingsonderzoek worden bij SHR uitgevoerd volgens BGS 007 “Bepaling microbiologische houtaantasting” en SHR is gecertificeerd voor dit werk waarbij een onafhankelijke certificeerder controleert of ons werk inderdaad volgens de BGS 007 is uitgevoerd (downloadbaar via: www.skh.nl). Hierdoor kunnen we waarborgen dat goed houtonderzoek wordt uitgevoerd.
Uitgangspunt voor het houtonderzoek zijn monsters van goede kwaliteit.  Informatie over de beoordeling van de monsterkwaliteit en het nemen van goede monsters kan verkregen worden via Marloes Remie of René Klaassen.

CHECKLIST MONSTERKWALITEIT

 • Het monster is samenhangend (gebruik een scherpe boor).
 • Specifiek voor monsters uit heipalen:
    • het monster bevat de bastzijde en loopt tot aan het hart of heeft tenminste een lengte van de halve paaldiameter.
    • het monster is haaks op de lengterichting van de stam genomen.
 • Specifiek voor monsters uit langshout (zoals balk, kesp, plaat):
    • het monster bevat de buitenzijde van het langshout.
    • aanvullend voor balken en plaathout is dat het monster tot de helft van de breedte van de balk/plaat loopt of tenminste
      75 cm lang is.
 • Aanvullend voor monsters uit kespen:
    • monster wordt enkele centimeters uit de kopse kant genomen en loopt tot over de helft van de breedte van de balk.


CHECKLIST AAN TE LEVEREN INFORMATIE

 • Aan te leveren informatie: datum en locatie (met postcode) van de monstername; de paalomtrek; ouderdom object; uw projectkenmerk; indien gewenst inslagwaarden om op te nemen in het rapport.


OPSTUREN MONSTERS

 • Het bureau dat de funderingsinspectie uitvoert neemt zelf de monsters en stuurt ze op in de door SHR beschikbaar gestelde buisjes (aanvraag via: m.remie@shr.nl).
 • Stuur de monsters standaard op in met omgevingswater afgevulde buisjes.
 • Stuur de monsters bij (vermoeden van) droogstand of wanneer het actuele vochtgehalte bepaald moet worden op zonder afvullen van de buisjes.
 • Stuur op de dag van verzending een mail naar m.remie@shr.nl.
 • Monstermateriaal kan het best met Track en Trace van PostNL of per koerier aan SHR gestuurd worden. 
 • Na ontvangst van de monsters wordt dit in een replay op deze mail bevestigd, meestal binnen 2 dagen. Is dit niet zo, neemt u dan contact op met SHR en uw verzendbedrijf.

WIJZE VAN ANALYSE

De houtsoort, de houtkwaliteit en het spintaandeel wordt bepaald en microscopisch wordt over de volle lengte de aantasting (type en mate van), de dichtheid en het (waterverzadigde) vochtgehalte in kaart gebracht. Op basis van deze informatie en onze houtexpertise wordt de oorzaak van de aantasting gegeven en een betrouwbare inschatting gemaakt over en de uitbreiding in de komende 25 jaar (of op verzoek een andere termijn). Indien mogelijk wordt aanvullend de actuele druksterkte (als gradiënt over de diameter) gegeven.
De resultaten van het houtonderzoek samen met een tekening van het druksterkteverloop over de paalkop worden in een rapport weergegeven. 


Door een combinatie van de resultaten uit de funderingsinspectie en houtonderzoek kan een betrouwbare inschatting worden gegeven over de levensverwachting van een houten fundering.

Voor monstermateriaal voor houtonderzoek volgens BGS 007gelden Vanaf 1 januari 2020 de volgende prijzen:

Kosten onderzoek (excl. BTW)
2020
Monsterprijs inclusief rapportage
€ 227,-
Bij minder dan 8 monsters is de monsterprijs
€ 174,-
maar komen de rapportagekosten er extra bij
€ 420,-
Voorbeelden voor monsters aangeleverd vanaf 1-1-2020:
Project met 2 monsters met rapportage: (€ 174,-*2) + € 420,- = € 768,-
Project met 15 monsters (€ 227,-*15)= € 3.405,-