Funderingsonderzoek (houtonderzoek aan heipalen en langshout)

Goed funderingsonderzoek wordt uitgevoerd volgens F3O-CURnet-SBR-richtlijn “Onderzoek en beoordeling van houten paalfunderingen onder gebouwen” (downloadbaar via www.kcaf.nl). De F3O-richtlijn eist dat houtonderzoek aan heipaalmonsters tenminste wordt uitgevoerd wanneer de levensduur van een houten paalfundering moet worden ingeschat en/of wanneer er sprake is van droogstand. Wanneer alleen de staat van het hout in kaart gebracht moet worden, dan wordt via figuur 2.5 uit de richtlijn bepaald of houtonderzoek moet worden gedaan.
Houtanalyses voor funderingsonderzoek worden bij SHR uitgevoerd volgens BGS 007 “Bepaling microbiologische houtaantasting” en SHR is gecertificeerd voor dit werk waarbij een onafhankelijke certificeerder controleert of ons werk inderdaad volgens de BGS 007 is uitgevoerd (downloadbaar via: www.skh.nl). Hierdoor kunnen we waarborgen dat goed houtonderzoek wordt uitgevoerd.
Uitgangspunt voor het houtonderzoek zijn monsters van goede kwaliteit. Informatie over de beoordeling van de monsterkwaliteit en het nemen van goede monsters kan verkregen worden via Marloes Remie of René Klaassen.

CHECKLIST MONSTERKWALITEIT
Uitgangspunt is een boorkern genomen met een aanwasboor (ø > 9 mm). Het boorkernmonster is samenhangend (gebruik een scherpe boor). Grotere monsters kan ook maar vaak is dat niet mogelijk. Kleinere boorkernmonsters (ø > 4 mm) zijn alleen geschikt om de druksterktegradiënt aan te bepalen.

Specifiek  voor monsters uit heipalen:
  • het monster bevat de buitenzijde (wankant) van de paal en loopt tot aan het midden van de paal.
  • het monster is haaks op de lengterichting van de stam genomen.

Specifiek  voor monsters uit langshout (zoals balk, kesp, plaat):
 • het monster bevat de buitenzijde van het langshout.
 • aanvullend voor balken en plaathout is dat het monster tot de helft van de breedte van de balk/plaat loopt of tenminste 75 cm lang is.

Aanvullend  voor monsters uit kespen:
  • het monster wordt enkele centimeters uit de kopse kant genomen en loopt tot over de helft van de breedte van de balk.

CHECKLIST AAN TE LEVEREN INFORMATIE
Aan te leveren informatie: datum en locatie (met postcode) van de monstername; de paalomtrek of houtmaat; ouderdom object; uw projectkenmerk; indien gewenst inslagwaarden om op te nemen in het rapport.

OPSTUREN MONSTERS
Het bureau dat de funderingsinspectie uitvoert neemt zelf de monsters en stuurt ze op in de door SHR beschikbaar gestelde buisjes (aanvraag via: m.remie@shr.nl).
Stuur de monsters standaard op in met water afgevulde buisjes.
Stuur de monsters bij (vermoeden van) droogstand of wanneer het actuele vochtgehalte bepaald moet worden op zonder, afvullen van de buisjes.
Stuur op de dag van verzending een mail naar m.remie@shr.nl.
Monstermateriaal kan het best met Track en Trace van PostNL of per koerier aan SHR gestuurd worden.
Na ontvangst van de monsters wordt dit in een replay op deze mail bevestigd, meestal binnen 2 dagen. Is dit niet zo, neemt u dan contact op met SHR en uw verzendbedrijf.

ANALYSEWIJZEN EN RAPPORTVORMEN
De resultaten kunnen worden weergegeven in een toelichtend of tabelrapport.
Toelichtend rapport: beschouwd aantasting, druksterktegradiënt, ook aan afwijkende monsters, met specifieke toelichting op resultaten.
Indien geen specifieke toelichting nodig is kan één van de twee tabelrapporten worden gebruikt: met of zonder druksterktegradiënt.
Als alternatief voor inslagmetingen kan alleen de druksterktegradiënt beschouwd worden in weergegeven in tabelrapport. 

Toelichtend  rapport - Omvang en uitbreiding aantasting en inschatting druksterktegradiënt in funderingshout (voldoet aan F3O-richtlijn en BGS 007)
In het rapport worden resultaten, interpretaties en toelichting gegeven (uitbreiding aantasting in de komende 25 jaar, dikte zachte schil (paalkop, omslagpunt), houtsoort, type en mate van aantasting, oorzaak van aantasting, controle aantasting met vocht- en volumieke massa-gradiënt, inschatting druksterkte-gradiënt). In 2024 gelden de volgende prijzen:

Kosten onderzoek 2024 (excl. BTW)

Monsterprijs inclusief rapportage
€ 269,-
Monsterprijs, bij minder dan 8 monsters
Aanvullend éénmalige rapportagekosten
€ 205,-
€ 493,-
Voorbeelden onderzoekskosten:

Project met 2 monsters
2 x € 205,- + € 493,-  = €   903,-
Project met 15 monsters
15 x € 269,-                 = € 4.035,-Tabelrapport  - Omvang  en uitbreiding aantasting en inschatting druksterktegradiënt in funderingshout (voldoet aan F3O-richtlijn en BGS 007)
In het tabelrapport worden de essentiële resultaten en interpretaties weergegeven (uitbreiding aantasting in de komende 25 jaar, dikte zachte schil (paalkop, omslagpunt), houtsoort, type en mate van aantasting, oorzaak van aantasting en inschatting druksterkte-gradiënt). Prijzen op aanvraag en afhankelijk van projectgrootte.

Tabelrapport  - Omvang  en uitbreiding aantasting in funderingshout (voldoet aan F3O-richtlijn en BGS 007)
In het tabelrapport worden de essentiële resultaten en interpretaties weergegeven (uitbreiding aantasting in de komende 25 jaar, dikte zachte schil (paalkop, omslagpunt), houtsoort, type en mate van aantasting, oorzaak van aantasting. Prijzen op aanvraag en afhankelijk van projectgrootte.

Tabelrapport - Bepaling  van de druksterktegradiënt in funderingspalen 
In het tabelrapport wordt een inschatting van de druksterkte-gradiënt weergegeven samen met de houtsoort en de constatering van eventuele en opvallende patronen van schimmelaantasting naast bacteriële aantasting op één plek aan buitenzijde van het monster. Analyse ook op basis van kleinere boorkern (Ø >5 mm). Prijzen op aanvraag en afhankelijk van projectgrootte.