Formaldehyde-emissie

Formaldehyde is een chemische verbinding die in lijmen, voor het produceren van plaatmateriaal, kan voorkomen. Formaldehyde is een schadelijke stof en aan de emissie zijn beperkingen gesteld. EN 13986 geeft aanwijzingen hoe de emissie te bepalen (welke testnormen te gebruiken) en hoe het plaatmateriaal te klasseren. 

SHR kan de formaldehyde-emissie van triplex/multiplex en ander plaatmateriaal met een overlay of oppervlakteafwerking bepalen volgens EN 717-2 en EN-ISO 12460-3. Voor MDF, spaanplaat en OSB zonder overlay of oppervlakteafwerking wordt de formaldehyde inhoud bepaald volgens EN 120 en EN-ISO 12460-5. 

Voor andere producten dan plaatmateriaal graag contact opnemen.

  • De test voor verificatie wordt in duplo uitgevoerd en afgerond met een korte digitale rapportage en classificatie van het aangeleverde materiaal.
  • Aan te leveren materiaal: minimaal 30 x 50 cm
  • Kosten: 1e product € 715,- excl. BTW, 2e en volgende product dat gelijktijdig wordt aangeleverd € 610,- excl. BTW.
  • Doorlooptijd: 7 werkdagen, bij grote series in overleg


Monstermateriaal kunt u sturen naar:
SHR
Nieuwe Kanaal 9e
6709 PA Wageningen